Proteze za noge

Proteze za noge

Kvaliteta i funkcionalnost dobre proteze se najbolje ocjenjuje kroz adekvatnu udobnost za nošenje kod pacijenta, lakoću navlačenja i skidanja, relativno malu težinu, veliku izdržljivost te estetski zadovoljavajući izgled. Naravno, mora odlično mehanički funkcionirati i ne smije zahtjevati prekomplicirano i skupo održavanje. Kada se sve gore navedeno zadovolji, s druge strane mora postojati adekvatna želja i motiviranost kod pacijenta za nošenje te iste proteze, te je tek tada naš posao kvalitetno odrađen i završen.

Proteza za potkoljenicu

Potkoljena proteza skeletna ili gerijatrijska

Potkoljena proteza se obično sastoji od po mjeri napravljenog ležišta, stupnog dijela te na kraju stopala. Stupni dio može biti napravljen u punom obujmu od materijala kao što su drvo i plastika ili od skeleta napravljenog od titana koji se onda presvlači spužvom ili drugim materijalima radi kozmetičkih razloga.

Proces uzimanja mjere i izrada ležišta
Odmah po okončanju operativnog zahvata i zaraštanju rane na bataljku se pristupa pri izradi odgovarajuće proteze. Taj proces počinje najkasnije mjesec dana od amputacije mladih i zdravih ljudi, a kod raznih oboljenja taj proces se može razvuči i do pola godine. Najveći razlog brzine u opskrbi je najviše zbog brzog propadanja mišićne mase što kasnije otežava rehabilitaciju.

Privremena potkoljena proteza
Korištenje privremene potkoljene proteze ima mnoge prednosti, jer između ostalog omogućava smanjenje obujam bataljka, čije je tkivo oteklo usljed traume i operacije/amputacije. Privremena potkoljena proteza pomaže u konačnom definiranju izgleda bataljka, što je proces koji može potrajati i do šest mjeseci, a ponekad i duže. Dok pacijent koristi to pomagalo opskrbljuje se i s protetičkom silikonskom gel čarapom koja se koristi kao tampon između ležišta proteze i bataljka, kako bi se zaštitili osjetljivi dijelovi kože. Svaki dan, obujam bataljka se smanjuje kako oticanje opada. U tom procesu pacijent dodaje čarape kao dodatne slojeve da se održi kontakt bataljka s ležištem. Ako u tom procesu dođe do pretjeranog smanjenja obujma bataljka, pristupa se izradi još jednog privremenog ležišta, ali to su vrlo rijetki slučajevi u praksi.
Stupni dio privremene potkoljene proteze obično je izrađen kao skeletni i nema kozmetički pokrov, jer tako omogućava lakši pristup protetičarima da naprave nužne korekcije, većinom statičke prirode. Pacijenti koji se opskrbe privremenom potkoljenom protezom usporedo započinju fizikalnu terapiju te prolaze školu hodanja u Centru za rehabilitaciju. Kroz to vrijeme je bitno otkloniti sve smetnje na bataljku uzrokovane neadekvatnom statikom ili žuljanjima u ležištu. Kada se obujam bataljka stabilizira i pacijent razvije stabilnu razinu aktivnosti, to je obično vrijeme da se krene u izradu definitivne potkoljene proteze.

Definitivna potkoljena proteza
Definitivna potkoljena proteza se izrađuje u izgledu i opremi određenoj od strane doktora specijalista optopedije prilagođenoj aktivnosti pacijenta. Što mlađi i aktivniji pacijent to je i proteza aktivnija. U to spadaju razni silikonski ulošci za ležišta, skeletni dodaci za stupni dio te različite vrste stopala. Kada se pacijentu odredi stupanj opskrbe i završi se proteza, pacijenta se otpušta kući osposobljenog za sve njegove potrebe koje je naveo da ih obavlja u svakodnevnom životu. Svake godine pacijenti imaju pravo na izmjenu ležišta i pripadajućih dijelova, a svake tri godine imaju pravo na kompletnu novu potkoljenu protezu na teret Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje, ovisno o godinama života i aktivnosti.

Dezartikulacija koljena

Koljena proteza skeletna ili gerijatrijska

Dezartikulacija uda je amputacija u samom zglobu (izglobljenje) bez presjecanja kostiju. Proteza za dezartikulaciju koljena se obično sastoji od po mjeri napravljenog ležišta, koljena različitih vrsta (sa i bez kočnice, mehaničko, hidrauličko ili električno upravljano procesorskim jedinicama), stupnog dijela te na kraju stopala, čija vrsta opskrbe ovisi o razini aktivnosti pacijenta. Ova proteza je jako slična natkoljenoj protezi, a osnovna razlika je u vrsti i obliku ležišta te vrsti koljena kod kojeg se kompromisna os koljena nalazi što je više moguće. Kod ovakve opskrbe stupni dio može biti napravljen u punom obujmu od materijala kao što su drvo i plastika ili od skeleta napravljenog od titana koji se onda presvlači spužvom ili drugim materijalima radi kozmetičkih razloga.

Proces uzimanja mjere i izrada ležišta

Odmah po okončanju operativnog zahvata i zaraštanju rane na bataljku se pristupa pri izradi odgovarajuće proteze. Taj proces počinje najkasnije mjesec dana od amputacije mladih i zdravih ljudi, a kod raznih oboljenja taj proces se može razvuči i do pola godine. Najveći razlog brzine u opskrbi je najviše zbog brzog propadanja mišićne mase što kasnije otežava rehabilitaciju.

Privremena proteza

Korištenje privremene proteze ima mnoge prednosti, jer između ostalog omogućava da se smanji obujam bataljka, čije je tkivo oteklo usljed traume i operacije/amputacije. Privremena proteza pomaže u konačnom definiranju izgleda bataljka, što je proces koji može potrajati i do šest mjeseci, a ponekad i duže. Dok pacijent koristi to pomagalo opskrbljuje se i s protetičkom silikonskom gel čarapom koja se koristi kao tampon između ležišta proteze i bataljka, kako bi zaštitili osjetljivi dijelovi kože. Svaki dan, obujam bataljka se smanjuje kako oticanje opada. U tom procesu pacijent dodaje čarape kao dodatne slojeve da se održi kontakt bataljka s ležištem. Ako u tom procesu dođe do pretjeranog smanjenja obujma bataljka, pristupa se izradi još jednog privremenog ležišta, ali to su vrlo rijetki slučajevi u praksi.

Stupni dio privremene proteze obično je izrađen kao skeletni i nema kozmetički pokrov, jer tako omogućava lakši pristup protetičarima da naprave nužne korekcije, većinom statičke prirode. Pacijenti koji se opskrbe privremenom protezom usporedo započinju fizikalnu terapiju te prolaze školu hodanja u Centru za rehabilitaciju. Kroz to vrijeme je bitno otkloniti sve smetnje na bataljku uzrokovane neadekvatnom statikom ili žuljanjima u ležištu. Kada se obujam bataljka stabilizira i pacijent razvije stabilnu razinu aktivnosti, to je obično vrijeme da se krene u izradu definitivne proteze.

Definitivna proteza

Definitivna koljena proteza se izrađuje u izgledu i opremi određenoj od strane doktora specijalista optopedije prilagođenoj aktivnosti pacijenta. Što mlađi i aktivniji pacijent to je i proteza aktivnija. U to spadaju razni silikonski ulošci za ležišta, skeletni dodaci za stupni dio, različita koljena za tu vrstu proteze te različite vrste stopala. Kada se pacijentu odredi stupanj opskrbe i završi se proteza, pacijenta se otpušta kući osposobljenog za sve njegove potrebe koje je naveo da ih obavlja u svakodnevnom životu. Svake godine pacijenti imaju pravo na izmjenu ležišta i pripadajućih dijelova, a svake tri godine imaju pravo na kompletnu novu koljenu protezu na teret Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje, ovisno o godinama života i aktivnosti.

Proteza za natkoljenicu

Natkoljena proteza skeletna ili gerijatrijska

Natkoljena proteza se obično sastoji od po mjeri napravljenog ležišta, stupnog dijela, koljena te na kraju stopala. Stupni dio može biti napravljen u punom obujmu od materijala kao što su drvo i plastika gdje se ugrađuje gerijatrijsko koljeno ili od skeleta napravljenog od titana s adekvatnim koljenom, koje se onda presvlači spužvom ili drugim materijalima zbog kozmetičkih razloga.

Proces uzimanja mjere i izrada ležišta
Odmah po okončanju operativnog zahvata i zaraštanju rane na bataljku se pristupa pri izradi odgovarajuće proteze. Taj proces počinje najkasnije mjesec dana od amputacije mladih i zdravih ljudi, a kod raznih oboljenja taj proces se može razvuči i do pola godine. Najčešći razlog brzine u opskrbi je ponajviše zbog brzog propadanja mišićne mase što kasnije otežava rehabilitaciju.

Privremena natkoljena proteza
Korištenje privremene natkoljene proteze ima mnoge prednosti, jer između ostalog omogućava smanjivanje obujma bataljka, čije je tkivo oteklo usljed traume i operacije/amputacije. Privremena natkoljena proteza pomaže u konačnom definiranju izgleda bataljka, što je proces koji može potrajati i do šest mjeseci, a ponekad i duže. Svaki dan, obujam bataljka se smanjuje kako oticanje opada. U tom procesu pacijent dodaje čarape kao dodatne slojeve da se održi kontakt bataljka s ležištem. Ako u tom procesu dođe do pretjeranog smanjenja obujma bataljka, pristupa se izradi još jednog privremenog ležišta, ali to su vrlo rijetki slučajevi u praksi.
Stupni dio privremene proteze obično je izrađen kao skeletni i nema kozmetički pokrov, jer tako omogućava lakši pristup protetičarima da naprave nužne korekcije, većinom statičke prirode. Pacijenti koji se opskrbe privremenom protezom usporedo započinju fizikalnu terapiju te prolaze školu hodanja u Centru za rehabilitaciju. Kroz to vrijeme je bitno otkloniti sve smetnje na bataljku uzrokovane neadekvatnom statikom ili žuljanjima u ležištu. Kada se obujam bataljka stabilizira i pacijent razvije stabilnu razinu aktivnosti, to je obično vrijeme da se krene u izradu definitivne natkoljene proteze.

Definitivna natkoljena proteza
Definitivna natkoljena proteza se izrađuje u izgledu i opremi određenoj od strane doktora specijalista optopedije prilagođenoj aktivnosti pacijenta. Što mlađi i aktivniji pacijent to je i natkoljena proteza aktivnija. U to spadaju razni silikonski ulošci za ležišta, skeletni dodaci za stupni dio, koljena raznih stupnjeva aktivnosti te različite vrste stopala. Kada se pacijentu odredi stupanj opskrbe i završi se proteza, pacijenta se otpušta kući osposobljenog za sve njegove potrebe koje je naveo da ih obavlja u svakodnevnom životu. Svake godine pacijenti imaju pravo na izmjenu ležišta i pripadajućih dijelova, a svake tri godine imaju pravo na kompletnu novu potkoljenu protezu na teret Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje, ovisno o godinama života i aktivnosti.

Dezartikulacija kuka

Proteza za kuk skeletna ili gerijatrijska

Dezartikulacija uda je amputacija u samom zglobu (izglobljenje) bez presjecanja kostiju. Može biti na nivou članka, koljena ili kuka. Poslije dezartikulacije kuka ne postoji bataljak u pravom smislu te riječi. Kod takvih pacijenata se ne primjenjuje standardno ležište za natkoljenu protezu, već se izrađuje proteza čiji je oslonac na zdjelici. Za pacijente s ovakvim tipom amputacije aplicira se izrada proteza koja se sastoji od ležišta (tkz. Kanadska košara) zglob kuka, gornjeg stupnog dijela, koljena različitih vrsta (mehaničko, hidrauličko i električno upravljano procesorskim jedinicama), donjeg stupnog dijela te na kraju stopalne jedinice, čija vrsta ovisi o razini pacjentove aktivnosti. Stupni dio može biti napravljen u punom obujmu od materijala kao što su drvo i plastika ili od skeleta napravljenog od titana koji se onda presvlači spužvom ili drugim materijalima radi kozmetičkih razloga. Ta vrsta proteze je relativno jednostavna za aplikaciju i hod se brzo svladava, ali su rezultati u biomehaničkoj kvaliteti hoda u pravilu puno lošiji nego u natkoljenične opskrbe.

Proces uzimanja mjere i izrada ležišta
Odmah po okončanju operativnog zahvata i zaraštanju rane na bataljku se pristupa pri izradi odgovarajuće proteze. Taj proces počinje najkasnije mjesec dana od amputacije mladih i zdravih ljudi, a kod raznih oboljenja taj proces se može razvuči i do pola godine. Najveći razlog brzine u opskrbi je najviše zbog brzog propadanja mišićne mase što kasnije otežava rehabilitaciju.

Privremena proteza
Korištenje privremene proteze ima mnoge prednosti, ali glavna je da pacijent čim prije prohoda s protezom te samim time započne s kompletnom rehabilitacijom.
Stupni dio privremene proteze obično je izrađen kao skeletni i nema kozmetički pokrov, jer tako omogućava lakši pristup protetičarima da naprave nužne korekcije, većinom statičke prirode. Pacijenti koji se opskrbe privremenom protezom usporedo započinju fizikalnu terapiju te prolaze školu hodanja u Centru za rehabilitaciju. Kroz to vrijeme je bitno otkloniti sve smetnje na protezi uzrokovane neadekvatnom statikom ili žuljanjima u ležištu. Kada se pacijent navikne na ovaj tip ležišta i razvije stabilnu razinu aktivnosti, to je obično vrijeme da se krene u izradu definitivne proteze.

Definitivna proteza
Definitivna proteza za dezartikulaciju kuka se izrađuje u izgledu i opremi određenoj od strane doktora specijalista optopedije prilagođenoj aktivnosti pacijenta. Što mlađi i aktivniji pacijent to je i proteza aktivnija. U to spadaju razni skeletni dodaci za stupni dio, koljena različite aktivnosti te različite vrste stopala. Kada se pacijentu odredi stupanj opskrbe i završi se proteza, pacijenta se otpušta kući osposobljenog za sve njegove potrebe koje je naveo da ih obavlja u svakodnevnom životu. Svake godine pacijenti imaju pravo na izmjenu ležišta i pripadajućih dijelova, a svake tri godine imaju pravo na kompletnu novu protezu za dezartikulaciju kuka na teret Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje, ovisno o godinama života i aktivnosti.

Proteze su ono što mi radimo najbolje

Obratite nam se s povjerenjem